منشور اخلاقی شرکت کاسون

آیین اخلاقی

 

امروز، نیاز به آیین اخلاقی (Code of Ethics) حرفه ‏ای در رشته ‏های مهندسی و تکنولوژی بیش از گذشته احساس می‏ گردد. پیشرفت‏ ها و  دستاوردهای تکنولوژی طی قرن گذشته و ادامه روند پرشتاب آن در آینده هر چند رشد و گسترش شگفتی ‏آوری را همراه داشته، آسیب‏ های جدی و جبران ‏نا‏پذیری نیز بر محیط زیست و کیفیت زندگی وارد ساخته و آیین اخلاقی، فرهنگ و محیط اجتماعی انسان را به شدت مورد تهدید قرار داده است.

با توجه به برنامه توسعه کشور و طرح‌های عمرانی متعدد و سرمایه ‏گذاری عظیم در آن ها، مهندسان مشاور کشور رسالت مهمی در تهیه و نظارت بر اجرای طرح‌ها و توسعه ملی به عهده دارند و در جایگاهی قرار گرفته ‏اند که نه تنها باید منافع ملی و سلامت محیط زیست کشور را مد نظر داشته باشند، بلکه باید حقوق کارفرمایان، پیمانکاران، کارکنان و گروه های کارشناسی و مهندسی را نیز محترم شمرده، از آن دفاع نموده و از راه یافتن فساد در حرفه مهندسان مشاور جلوگیری کنند.

از این رو مهندسان مشاور کشور بایستی در چارچوب ضوابط اخلاقی روشن و شفافی‏ که رعایت آنها موجب توسعه و کمال آنان و حرفه مهندسین مشاور در کشور می‏گردد، فعالیت کنند.

در این راستا، شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در خردادماه 1383 کمیته‏ای را برای تدوین استراتژی جامعه و آیین اخلاق حرفه ‏ای مهندسان مشاور تعیین نمود.

کمیته مذکور ابتدا افراد، سازمان ها و گروه هایی را که حقوق آنان بایستی از سوی مهندسان مشاور مورد توجه و احترام قرار گیرد، تعریف نمود و بر این اساس در تدوین آیین اخلاق حرفه‏ ای مهندسان مشاور، علاوه بر حفظ منافع ملی، محیط زیست و فرهنگ، توجه به حقوق کارفرمایان، حرفه مهندسی مشاور و هر یک از اعضا و کارکنان آنها را نیز لازم شمرد.

آیین اخلاق حرفه ‏ای جامعه مهندسان مشاور حول پنج محور اساسی به شرح زیر تدوین گردیده است:

۱ـ تعهدات مهندسان مشاور نسبت به منافع ملی، محیط زیست و فرهنگ.

۲ـ تعهدات مهندسان مشاور نسبت به کارفرمایان.

۳ـ تعهدات مهندسان مشاور نسبت به حرفه مهندسی مشاور.

۴ـ تعهدات مهندسان مشاور نسبت به یکدیگر.

۵ـ تعهدات مهندسان مشاور نسبت به کارکنان و سهامداران خود.

تعهدات مربوط به هر یک از محورهای پنجگانه فوق در سه سطح به شرح زیر تدوین گردیده است:

۱ـ اصول بنیادین اخلاق حرفه ‏ای

اصول و ارزش ‏های اخلاقی است که جنبه آرمانی دارند. دستیابی و تحقق کامل این اصول مقدور نیست. تنها می‏توان در جهت آنها تلاش کرد و به آنها نزدیک شد.

سایر اصول و معیارها و دستورات اخلاقی، از این اصول بنیادین نشأت گرفته و راه‌های تحقق و نزدیک شدن آنها به شمار می‏ روند.

۲ـ معیارهای اخلاق حرفه‏ ای

حداکثر سطح اخلاقی رفتار حرفه ‏ای است که مهندسان مشاور تحقق آن را ممکن می ‏دانند و برای آن می‏ کوشند. این معیارهای اخلاقی، وسیله دستیابی یا نزدیک شدن به اصول بنیادین یا آرمان‌های اخلاقی می‏ باشند.

۳ـ اصول بنیادین اخلاق حرفه‏ ای

حداقل سطح اخلاقی رفتار حرفه‌ای است که عدول از آنها موجب تنبیه انضباطی می‌شود. در ابتدا، قبل از ورود به محورهای پنجگانه و سطوح سه گانه فوق، ارزش ‏های اخلاقی مورد نظر جامعه مهندسان مشاور ایران ارائه گردیده است.

منظور از ارزش‏ های اخلاقی، موازینی است که این جامعه برای تعریف و تبیین خوب از بد و درست از نادرست استفاده می‏ کند.

لازم می‏داند از اعضای کمیته تدوین استراتژی جامعه و آیین اخلاق حرفه ‏ای مهندسان مشاور، آقایان عطاالله آیت‏ الهی، محمدحسین بنی ‏اسدی، محمد علی حامدی، محمدرضا حسینی، مرتضی حقوقی، محمود سیار، سهراب مشهودی، ادموند میرزاخانیان و تیمور هنربخش و همچنین کارشناس کمیته آقای منصور شریفی که در تمامی مراحل تنظیم و تدوین آیین‏ نامه اخلاق حرفه مهندسان مشاور شرکت فعال داشتند، تشکر نماید.

شرکت کاسون امیدوار است این آیین حرفه ‏ای به ارتقای سطح اخلاقی فعالیت‏ های مهندسان مشاور کشور، اعتلای حرفه مهندسی و پیشرفت و کمال مهندسان و کارشناسان و در نهایت توسعه و اعتلای کشور بیانجامد.

جامعه مهندسان مشاور ایران بهمن ماه 1384