چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

اجرای تیلت آپ

سیستم اجرای تیلت آپ كه بیشتر به عنوان روش اجرا قابل طرح است تا سیستم ساختمانی، معمولاً به روشی گفته می‌شود كه در آن اعضای دیواری باربر بتنی، سازه ساختمان را تشكیل می‌دهند. در این روش دیوار‌ها در محل اجرای پروژه، به صورت افقی بتن‌ریزی می‌شوند و پس از عمل‌آوری بتن، قطعه را با كمك جرثقیل در محل خود نصب می‌كنند.معرفی و توسعه ی روش های اجرای اقتصادی سازه های نوین در ایران از اهداف این نوشته  می باشد.