عضویت ها و گواهینامه ها

شرکت دارای رتبه‌بندی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته‌ها به شرح ذیل می‌باشد: پایه 1 طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی استان تهران ، رتبه ج-1 در رسته امکان سنجی در زمینه صنعت انرژی، نفت و گاز، ساختمان، مسکن و شهرسازی ، پایه 3 تخصص مشاوره، مطالعه، طراحی و نظارت روش ­های نوین آبیاری، پایه 3 تخصص تأسیسات آب و فاضلاب، تکرار پایه 3 تخصص تأسیسات آب و فاضلاب، پایه 3 تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی